Chưa phân mục

PÙ LUÔNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BAN TẶNG
PÙ LUÔNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BAN TẶNG Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nằm trong dải rừng Pù Luông - Cúc Phương rất nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Với tổng diện tích gần 18 nghìn ha rừng thực vật là nơi trú ngụ của nhiều loài...
Xem chi tiết