HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY BẪY ẢNH CUDDEBACK

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 • Lắp pin và thẻ nhớ vào máy, đèn báo sẽ phát tín hiệu màu đỏ, điều đó máy đã sẵn sàng hoạt động

 

I/ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

 

 • Cài đặt giờ phút: Vặn nút điều khiển về vị trí TIME.
  • Nút A điều chỉnh giờ
  • Nút B điều chỉnh phút
 • Cài đặt ngày tháng: Vặn nút điều khiển về vị trí DATE.
  • Nút A điều chỉnh tháng
  • Nút B điều chỉnh năm
 • Cài đặt năm: Vặn nút điều khiển về vị trí YEAR
  • Nút A điều chỉnh năm tăng
  • Nút B điều chỉnh năm giảm

 

II/ CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ CHỤP ẢNH

 

 • Có 5 mức cài đặt thời gian chụp
 • Vặn nút điều khiển về vị trí 30s: Sau 30 giây máy sẽ tự động chụp
 • Vặn nút điều khiển về vị trí 1m: Sau 1 phút máy sẽ tự động chụp
 • Vặn nút điều khiển về vị trí 5m: Sau 5 phút máy sẽ tự động chụp
 • Vặn nút điều khiển về vị trí 15m: Sau 15 phút máy sẽ tự động chụp
 • Vặn nút điều khiển về vị trí 30m: Sau 30 phút máy sẽ tự động chụp

 

III/ CHÚ Ý

 

Khi không sử dụng nên tháo pin ra khỏi máy